OHIKO eta EZOHIKO BATZAR OROKORRAREN deialdia

 1. AURREKO BATZARREKO AKTAREN IRAKURKETA ETA BERONEN DESKARGUA.
  LORRA SOZIETATE KOOPERATIBOKO MEMORIA ETA JARDUERAK.
 2. 2020ko EKITALDIA. 2020/12/31rainoko USTIATEGIKO KONTUA ETA BALANTZEA.
 3. 2020ko EKITALDIKO AUDITORETZA.
 4. 2020KO GESTIO PLANA.
 5. GALDERAK ETA IRUZKINAK.
 6. OIZKO BATZAR OROKORREKO AKTAREN ONARPENA 15 EGUNEKO EPEALDIAN EGITEKO, PERTSONA BIREN IZENDAPENA.

Hala ere, jarraian, Ezohizko Batzar Orokorreko deia egiten dizugu, eguerdiko 12:30etan lehen deialdia eta 13:00etan bigarrena. Honako hau izango da GAI ZERRENDA:

 1. AURREKO BATZARREKO AKTAREN IRAKURKETA ETA BERONEN DESKARGUA.
 2. ESTATUTUAK ALDATZEKO PROPOSAMENA, KOOPERATIBEN LEGE BERRIRA EGOKITZEKO ETA KONTSEILU ERREKTOREAN ORDEZKARITZA ALDATZEKO.
 3. KONTSEILU ERREKTOREKO KIDEEN AUKERAKETA.
 4. BATZAR ARTEZKARIRAKO KARGUEN AUKERAKETAREN DEIALDIA.
 5. GALDERAK ETA IRUZKINAK.
 6. EZOHIZKO BATZAR OROKORREKO AKTAREN ONARPENA 15 EGUNEKO EPEALDIAN EGITEKO, PERTSONA BIREN IZENDAPENA.

1. Eranskina = Lorra 2021 Estatutuen Aldaketaren justifikazio-txostena